Sapa - Hà Nội 70 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

New Enjoy

4.7
14:30
Đón tận nơi Sapa
20:00
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
14:15
Đón tận nơi Sapa
19:45
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
21:45
Trả tận nơi Phố Cổ
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
14:30
Đón tận nơi Sapa
20:15
Trả tận nơi Phố Cổ
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả 04 quận nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:45
Trả 04 quận nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:00
VP 468 Điện Biên Phủ
18:30
VP 18C Hàng Vôi
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 468 Điện Biên Phủ
13:00
VP 18C Hàng Vôi
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 468 Điện Biên Phủ
21:30
VP 18C Hàng Vôi
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 468 Điện Biên Phủ
03:30
VP 18C Hàng Vôi
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 468 Điện Biên Phủ
19:00
VP 18C Hàng Vôi
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 468 Điện Biên Phủ
21:30
VP 18C Hàng Vôi
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 468 Điện Biên Phủ
03:30
VP 18C Hàng Vôi
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 468 Điện Biên Phủ
13:00
VP 18C Hàng Vôi
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
14:00
VP 468 Điện Biên Phủ
19:30
VP 18C Hàng Vôi
680.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
13:30
VP 590 Điện Biên Phủ
19:00
Số 01 Chợ Gạo
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 590 Điện Biên Phủ
21:30
Số 01 Chợ Gạo
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 590 Điện Biên Phủ
21:30
Số 01 Chợ Gạo
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
13:30
VP 590 Điện Biên Phủ
19:00
Số 01 Chợ Gạo
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
13:30
VP 590 Điện Biên Phủ
19:00
Số 01 Chợ Gạo
600.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 590 Điện Biên Phủ
21:30
Số 01 Chợ Gạo
600.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
13:30
VP 618 Điện Biên Phủ
19:00
VP 160 Trần Quang Khải
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
16:00
VP 618 Điện Biên Phủ
21:30
VP 160 Trần Quang Khải
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
14:45
Đón tận nơi Sapa

Trả 08 quận Nội thành
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa

Trả 08 quận Nội thành
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
15:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
21:00
VP 208 Trần Quang Khải
200.000 đ
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
13:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
19:00
VP 208 Trần Quang Khải
200.000 đ
220.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
13:30
VP 590 Điện Biên Phủ
19:30
VP 204 Trần Quang Khải
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
16:00
VP 590 Điện Biên Phủ
22:00
VP 204 Trần Quang Khải
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:30
Đón tận nơi Sapa
21:15
Trả tận nơi Phố Cổ
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả tận nơi Phố Cổ
400.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
15:30
Đón tận nơi Sapa
21:15
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
12:30
Đón tận nơi Sapa
18:15
Trả 08 quận Nội thành
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:45
VP 571 Điện Biên Phủ
18:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:00
VP 571 Điện Biên Phủ
14:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
VP 571 Điện Biên Phủ
00:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:00
VP 571 Điện Biên Phủ
17:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:45
VP 571 Điện Biên Phủ
20:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:45
VP 571 Điện Biên Phủ
22:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
20:00
VP 571 Điện Biên Phủ
02:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:30
VP 571 Điện Biên Phủ
21:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:45
VP 571 Điện Biên Phủ
17:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:15
Đón tận nơi Sapa
01:45
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:30
VP 571 Điện Biên Phủ
04:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 571 Điện Biên Phủ
13:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
21:00
VP 571 Điện Biên Phủ
03:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:45
VP 571 Điện Biên Phủ
20:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:15
VP 571 Điện Biên Phủ
15:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:15
Đón tận nơi Sapa
14:45
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:15
Đón tận nơi Sapa
17:45
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:15
Đón tận nơi Sapa
19:45
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:45
Đón tận nơi Sapa
16:15
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:45
Đón tận nơi Sapa
13:15
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:15
Đón tận nơi Sapa
04:25
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:00
Đón tận nơi Sapa
05:00
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:45
Đón tận nơi Sapa
00:15
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:15
Đón tận nơi Sapa
20:45
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:45
Đón tận nơi Sapa
22:15
VP 114 Trần Nhật Duật
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
16:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
21:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
13:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:00
Bến xe Sapa
22:30
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:15
Royal City
400.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
14:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Bến xe Mỹ Đình
400.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả tận nơi Phố Cổ
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
14:30
Đón tận nơi Sapa
20:00
Trả tận nơi Phố Cổ
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
21:00
Trả tận nơi Phố Cổ
350.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Hà Nội

Khoảng cách  từ Sapa - Lào Cai đi về Hà Nội dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Sapa về Hà Nội của các nhà xe: xe Limousine từ Sapa về Hà Nội của Nam Thắng Limousine, New Enjoy, Dream Transport, Sapa Luxury Van, EcoSapa, Trường Thanh, Sao Việt,...; xe giường nằm, xe giường cabin từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines, Fansipan Express, Queen Cafe, Green Bus, Hưng Thành, Sao Việt, Phúc Xuyên,...

Tất cả các xe khách từ Sapa về Hà Nội đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ trả khách tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài hoặc ngã tư Nội Bài (ngã ba Kim Anh).

Xe từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines, Fansipan Express, Queen Cafe, Sao Việt hỗ trợ trả khách về khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines hỗ trợ trả khách về Linh Đàm. Xe từ Sapa về Hà Nội của Sao Việt có trả khách về 24 Ngô Gia Khảm - Gia Lâm.

Xe khách Sapa - Hà Nội sớm nhất khởi hành lúc 06:45 sáng, xe khách Sapa - Hà Nội muộn nhất khởi hành lúc 23:15 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Sapa về Hà Nội mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội trung bình là 250.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội rẻ nhất là 200.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội cao nhất là 450.000 đ/vé. Giảm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi.

Đặt vé xe từ Sapa đi về Hà Nội chính hãng tại VéXeTrựcTuyến.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí:  (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(8 lượt, 5 điểm)

Đặt vé xe từ Sapa đi Hà Nội Vé máy bay đi Philippines
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% - Giảm giá: 73% - Giảm giá: 74% - Giảm giá: 75% - Giảm giá: 76% - Giảm giá: 77% - Giảm giá: 78% - Giảm giá: 79% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 81% - Giảm giá: 82% - Giảm giá: 83% - Giảm giá: 84% - Giảm giá: 85% - Giảm giá: 86% - Giảm giá: 87% - Giảm giá: 88% - Giảm giá: 89% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 91% - Giảm giá: 92% - Giảm giá: 93% - Giảm giá: 94% - Giảm giá: 95% - Giảm giá: 96% - Giảm giá: 97% - Giảm giá: 98% - Giảm giá: 99% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 101% - Giảm giá: 102% - Giảm giá: 103% - Giảm giá: 104% - Giảm giá: 105% - Giảm giá: 106% - Giảm giá: 107% - Giảm giá: 108% - Giảm giá: 109% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 111% - Giảm giá: 112% - Giảm giá: 113% - Giảm giá: 114% - Giảm giá: 115% - Giảm giá: 116% - Giảm giá: 117% - Giảm giá: 118% - Giảm giá: 119% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 121% - Giảm giá: 122% - Giảm giá: 123% - Giảm giá: 124% - Giảm giá: 125% - Giảm giá: 126% - Giảm giá: 127% - Giảm giá: 128% - Giảm giá: 129% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 131% - Giảm giá: 132% - Giảm giá: 133% - Giảm giá: 134% - Giảm giá: 135% - Giảm giá: 136% - Giảm giá: 137% - Giảm giá: 138% - Giảm giá: 139% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 141% - Giảm giá: 142% - Giảm giá: 143% - Giảm giá: 144% - Giảm giá: 145% - Giảm giá: 146% - Giảm giá: 147% - Giảm giá: 148% - Giảm giá: 149% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 151% - Giảm giá: 152% - Giảm giá: 153% - Giảm giá: 154% - Giảm giá: 155% - Giảm giá: 156% - Giảm giá: 157% - Giảm giá: 158% - Giảm giá: 159% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 161% - Giảm giá: 162% - Giảm giá: 163% - Giảm giá: 164% - Giảm giá: 165% - Giảm giá: 166% - Giảm giá: 167% - Giảm giá: 168% - Giảm giá: 169% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 171% - Giảm giá: 172% - Giảm giá: 173% - Giảm giá: 174% - Giảm giá: 175% - Giảm giá: 176% - Giảm giá: 177% - Giảm giá: 178% - Giảm giá: 179% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 181% - Giảm giá: 182% - Giảm giá: 183% - Giảm giá: 184% - Giảm giá: 185% - Giảm giá: 186% - Giảm giá: 187% - Giảm giá: 188% - Giảm giá: 189% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 191% - Giảm giá: 192% - Giảm giá: 193% - Giảm giá: 194% - Giảm giá: 195% - Giảm giá: 196% - Giảm giá: 197% - Giảm giá: 198% - Giảm giá: 199% - Giảm giá: 200% - Giảm giá: 201% - Giảm giá: 202% - Giảm giá: 203% - Giảm giá: 204% - Giảm giá: 205% - Giảm giá: 206% - Giảm giá: 207% - Giảm giá: 208% - Giảm giá: 209% - Giảm giá: 210% - Giảm giá: 211% - Giảm giá: 212% - Giảm giá: 213% - Giảm giá: 214% - Giảm giá: 215% - Giảm giá: 216% - Giảm giá: 217% - Giảm giá: 218% - Giảm giá: 219% - Giảm giá: 220% - Giảm giá: 221% - Giảm giá: 222% - Giảm giá: 223% - Giảm giá: 224% - Giảm giá: 225% - Giảm giá: 226% - Giảm giá: 227% - Giảm giá: 228% - Giảm giá: 229% - Giảm giá: 230% - Giảm giá: 231% - Giảm giá: 232% - Giảm giá: 233% - Giảm giá: 234% -