Nội Bài - Sapa 66 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

New Enjoy

4.7
07:45
Sảnh sân bay Nội Bài
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
07:45
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
07:15
Sảnh sân bay Nội Bài
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
08:30
Sảnh sân bay Nội Bài
13:15
Trả tận nơi Sapa
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:45
Trả tận nơi Sapa
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
15:45
Sảnh sân bay Nội Bài
20:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
07:45
Sảnh sân bay Nội Bài
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
23:00
Sảnh sân bay Nội Bài
04:00
VP 468 Điện Biên Phủ
680.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:45
Sảnh sân bay Nội Bài
03:30
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
14:15
Sảnh sân bay Nội Bài
19:00
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
14:15
Sảnh sân bay Nội Bài
19:00
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:30
Sảnh sân bay Nội Bài
03:15
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
23:00
Sảnh sân bay Nội Bài
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
23:00
Sảnh sân bay Nội Bài
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
600.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
23:00
Sảnh sân bay Nội Bài
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
600.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
22:50
Sảnh sân bay Nội Bài
03:30
VP 618 Điện Biên Phủ
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
07:50
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 618 Điện Biên Phủ
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
07:45
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
Trả tận nơi Sapa
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
07:30
Sảnh sân bay Nội Bài
12:15
Trả tận nơi Sapa
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
23:00
Ngã tư Nội Bài
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
08:00
Ngã tư Nội Bài
13:00
VP 590 Điện Biên Phủ
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:45
Trả tận nơi Sapa
420.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
16:30
Sảnh sân bay Nội Bài
21:15
Trả tận nơi Sapa
420.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
16:00
Sảnh sân bay Nội Bài
21:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:45
Sảnh sân bay Nội Bài
23:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:30
Sảnh sân bay Nội Bài
17:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:00
Sảnh sân bay Nội Bài
14:45
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:15
Sảnh sân bay Nội Bài
14:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:30
Sảnh sân bay Nội Bài
20:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:45
Sảnh sân bay Nội Bài
16:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:55
Sảnh sân bay Nội Bài
05:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
Sảnh sân bay Nội Bài
23:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:15
Sảnh sân bay Nội Bài
21:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:45
Sảnh sân bay Nội Bài
19:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:15
Sảnh sân bay Nội Bài
12:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:45
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
Sảnh sân bay Nội Bài
13:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:45
Sảnh sân bay Nội Bài
15:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:30
Sảnh sân bay Nội Bài
16:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:00
Sảnh sân bay Nội Bài
18:45
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:45
Sảnh sân bay Nội Bài
19:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:15
Sảnh sân bay Nội Bài
20:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:15
Sảnh sân bay Nội Bài
22:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:30
Sảnh sân bay Nội Bài
23:55
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
00:15
Sảnh sân bay Nội Bài
06:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:15
Sảnh sân bay Nội Bài
05:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:00
VP Ngã tư Nội Bài
11:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:15
Sảnh sân bay Nội Bài
23:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:30
Sảnh sân bay Nội Bài
01:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:55
Sảnh sân bay Nội Bài
06:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
20:45
Sảnh sân bay Nội Bài
02:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:15
Sảnh sân bay Nội Bài
04:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:45
Sảnh sân bay Nội Bài
13:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:45
Sảnh sân bay Nội Bài
18:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
07:00
Sảnh sân bay Nội Bài
11:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
12:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
15:30
Sảnh sân bay Nội Bài
20:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
07:30
Sảnh sân bay Nội Bài
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
08:00
Sảnh sân bay Nội Bài
13:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Nội Bài - Sapa

Khoảng cách từ sân bay Nội Bài đi đến Sapa - Lào Cai dài khoảng 350 Km. Mỗi ngày có hơn 60 chuyến xe khách (bus) giường nằm, giường cabin và xe Limousine VIP từ sân bay Nội Bài đi Sapa của các nhà xe: Nam Thắng Limousine, Inter Bus Lines, Fansipan Express, Green Bus, Sao Việt, Sapa Limousine VIP, New Enjoy, Sapa Luxury Van, EcoSapa, Hưng Thành,... Tất cả các xe khách từ Hà Nội đi Sapa đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ đón khách tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài hoặc từ ngã tư Nội Bài (ngã ba Kim Anh).

Các xe Limousine 9 chỗ đi Sapa đều hỗ trợ đón/trả khách tận nơi trước sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài, phụ phí ra vào sân bay là 20.000 đ/nhóm (vé) tùy từng hãng xe.

Một số hãng xe giường nằm có hỗ trợ đón trả trong sân bay Nội Bài, thu thêm phụ phí 40.000 đ/nhóm: Inter Bus Lines, Green Bus, Fansipan Express.

Đặc biệt, Xe Sao Việt có văn phòng tại Ngã tư Nội Bài và có hỗ trợ đón, trả khách miễn phí ngay tại sảnh Sân bay Nội Bài bằng xe trung chuyển (07:00 - 23:00).

Xe khách từ sân bay Nội Bài đi Sapa sớm nhất lúc 06:45 sáng, xe khách từ sân bay Nội Bài đi Sapa muộn nhất lúc 00:45 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ sân bay Nội Bài đến Sapa mất khoảng 5 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) sân bay Nội Bài - Sapa trung bình là 250.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) từ sân bay Nội Bài đi sapa rẻ nhất là 200.000 đ/vé , giá vé xe khách (ô tô) từ sân bay Nội Bài đi sapa cao nhất là 450.000 đ/vé. Giảm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi.

Đặt vé xe từ sân bay Nội Bài đi Sapa chính hãng tại VéXeTrựcTuyến.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí:  (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(8 lượt, 4.5 điểm)

Đặt vé xe từ Nội Bài đi Sapa Vé máy bay đi Maldives
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% - Giảm giá: 73% - Giảm giá: 74% - Giảm giá: 75% - Giảm giá: 76% - Giảm giá: 77% - Giảm giá: 78% - Giảm giá: 79% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 81% - Giảm giá: 82% - Giảm giá: 83% - Giảm giá: 84% - Giảm giá: 85% - Giảm giá: 86% - Giảm giá: 87% - Giảm giá: 88% - Giảm giá: 89% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 91% - Giảm giá: 92% - Giảm giá: 93% - Giảm giá: 94% - Giảm giá: 95% - Giảm giá: 96% - Giảm giá: 97% - Giảm giá: 98% - Giảm giá: 99% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 101% - Giảm giá: 102% - Giảm giá: 103% - Giảm giá: 104% - Giảm giá: 105% - Giảm giá: 106% - Giảm giá: 107% - Giảm giá: 108% - Giảm giá: 109% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 111% - Giảm giá: 112% - Giảm giá: 113% - Giảm giá: 114% - Giảm giá: 115% - Giảm giá: 116% - Giảm giá: 117% - Giảm giá: 118% - Giảm giá: 119% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 121% - Giảm giá: 122% - Giảm giá: 123% - Giảm giá: 124% - Giảm giá: 125% - Giảm giá: 126% - Giảm giá: 127% - Giảm giá: 128% - Giảm giá: 129% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 131% - Giảm giá: 132% - Giảm giá: 133% - Giảm giá: 134% - Giảm giá: 135% - Giảm giá: 136% - Giảm giá: 137% - Giảm giá: 138% - Giảm giá: 139% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 141% - Giảm giá: 142% - Giảm giá: 143% - Giảm giá: 144% - Giảm giá: 145% - Giảm giá: 146% - Giảm giá: 147% - Giảm giá: 148% - Giảm giá: 149% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 151% - Giảm giá: 152% - Giảm giá: 153% - Giảm giá: 154% - Giảm giá: 155% - Giảm giá: 156% - Giảm giá: 157% - Giảm giá: 158% - Giảm giá: 159% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 161% - Giảm giá: 162% - Giảm giá: 163% - Giảm giá: 164% - Giảm giá: 165% - Giảm giá: 166% - Giảm giá: 167% - Giảm giá: 168% - Giảm giá: 169% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 171% - Giảm giá: 172% - Giảm giá: 173% - Giảm giá: 174% - Giảm giá: 175% - Giảm giá: 176% - Giảm giá: 177% - Giảm giá: 178% - Giảm giá: 179% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 181% - Giảm giá: 182% - Giảm giá: 183% - Giảm giá: 184% - Giảm giá: 185% - Giảm giá: 186% - Giảm giá: 187% - Giảm giá: 188% - Giảm giá: 189% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 191% - Giảm giá: 192% - Giảm giá: 193% - Giảm giá: 194% - Giảm giá: 195% - Giảm giá: 196% - Giảm giá: 197% - Giảm giá: 198% - Giảm giá: 199% - Giảm giá: 200% - Giảm giá: 201% - Giảm giá: 202% - Giảm giá: 203% - Giảm giá: 204% - Giảm giá: 205% - Giảm giá: 206% - Giảm giá: 207% - Giảm giá: 208% - Giảm giá: 209% - Giảm giá: 210% - Giảm giá: 211% - Giảm giá: 212% - Giảm giá: 213% - Giảm giá: 214% - Giảm giá: 215% - Giảm giá: 216% - Giảm giá: 217% - Giảm giá: 218% - Giảm giá: 219% - Giảm giá: 220% - Giảm giá: 221% - Giảm giá: 222% - Giảm giá: 223% - Giảm giá: 224% - Giảm giá: 225% - Giảm giá: 226% - Giảm giá: 227% - Giảm giá: 228% - Giảm giá: 229% - Giảm giá: 230% - Giảm giá: 231% - Giảm giá: 232% - Giảm giá: 233% - Giảm giá: 234% -