Quảng Ninh - Hà Nội 47 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
03:05
Đón tận nơi Cẩm Phả
07:00
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
04:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
08:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
06:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
10:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
07:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
11:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
08:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
12:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
09:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
13:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
10:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
14:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
13:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
16:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
14:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
17:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
18:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
16:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
19:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
17:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
20:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
04:45
Đón tận nơi Móng Cái
11:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
05:45
Đón tận nơi Móng Cái
12:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
06:45
Đón tận nơi Móng Cái
13:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
07:45
Đón tận nơi Móng Cái
14:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:45
Đón tận nơi Móng Cái
15:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:45
Đón tận nơi Móng Cái
18:30
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
13:45
Đón tận nơi Móng Cái
20:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
15:45
Đón tận nơi Móng Cái
22:00
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
17:45
Đón tận nơi Móng Cái
23:55
Trả 09 quận Nội thành
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
07:00
Đền Cửa Ông
11:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:00
Đền Cửa Ông
12:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
09:00
Đền Cửa Ông
13:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
10:00
Đền Cửa Ông
14:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:00
Đền Cửa Ông
15:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
14:00
Đền Cửa Ông
18:30
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
16:00
Đền Cửa Ông
20:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
18:00
Đền Cửa Ông
22:00
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
20:00
Đền Cửa Ông
23:55
Trả 09 quận Nội thành
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
04:30
Đón tận nơi Hạ Long
07:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
05:30
Đón tận nơi Hạ Long
08:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
06:30
Đón tận nơi Hạ Long
09:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
07:30
Đón tận nơi Hạ Long
10:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
08:30
Đón tận nơi Hạ Long
11:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
09:30
Đón tận nơi Hạ Long
12:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
10:30
Đón tận nơi Hạ Long
13:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
11:30
Đón tận nơi Hạ Long
14:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
12:30
Đón tận nơi Hạ Long
15:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
13:30
Đón tận nơi Hạ Long
16:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
14:30
Đón tận nơi Hạ Long
17:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
15:30
Đón tận nơi Hạ Long
18:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
16:30
Đón tận nơi Hạ Long
19:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
17:30
Đón tận nơi Hạ Long
20:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
18:30
Đón tận nơi Hạ Long
21:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
19:30
Đón tận nơi Hạ Long
22:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
12:00
Trả tận nơi Hạ Long
15:30
Trả 04 quận nội thành
280.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Quảng Ninh - Hà Nội

Khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội dài từ 130 đến 210 Km. Mỗi ngày có hơn 50 chuyến xe giường nằm, xe Limousine VIP đi Quảng Ninh -  Hà Nội chạy đường cao tốc 5B mới của các nhà xe như: xe Limousine Quảng Ninh - Hà Nội của Hạ Long Travel, xe Limousine Quảng Ninh - Hà Nội của Hà Thành Cô Tô, xe Limousine Quảng Ninh - Hà Nội của Dream Transport, xe giường nằm Quảng Ninh - Hà Nội của Hùng Đức Kết Đoàn...

Chuyến xe Quảng Ninh đi Hà Nội sớm nhất khởi hành lúc 03:00 sáng, chuyến muộn nhất khởi hành lúc 17:30. Thời gian hành trình đi bằng xe khách, xe Limousine từ Quảng Ninh đi Hà Nội mất khoảng 2h30 đến 4h00 tùy thuộc vào xe đi từ Hạ Long, Cẩm Phả hay Vân Đồn.

Giá vé xe khách, xe Limousine Quảng Ninh - Hà Nội trung bình là 200.000 vnđ/vé. Giá vé rẻ nhất là 140.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 300.000 đ/vé. Xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội hỗ trợ đón tận nhà tại Vân Đồn, Hạ Long, Tuần Châu và trả 09 quận Nội Thành Hà Nội, Long Biên, Trần Khát Chân, Bến xe Mỹ Đình.

Đặt vé xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội chính hãng tại VéXeTrựcTuyến.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí:  (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(7 lượt, 5 điểm)

Đặt vé xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội mua vé máy bay đi Đức
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% - Giảm giá: 73% - Giảm giá: 74% - Giảm giá: 75% - Giảm giá: 76% - Giảm giá: 77% - Giảm giá: 78% - Giảm giá: 79% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 81% - Giảm giá: 82% - Giảm giá: 83% - Giảm giá: 84% - Giảm giá: 85% - Giảm giá: 86% - Giảm giá: 87% - Giảm giá: 88% - Giảm giá: 89% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 91% - Giảm giá: 92% - Giảm giá: 93% - Giảm giá: 94% - Giảm giá: 95% - Giảm giá: 96% - Giảm giá: 97% - Giảm giá: 98% - Giảm giá: 99% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 101% - Giảm giá: 102% - Giảm giá: 103% - Giảm giá: 104% - Giảm giá: 105% - Giảm giá: 106% - Giảm giá: 107% - Giảm giá: 108% - Giảm giá: 109% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 111% - Giảm giá: 112% - Giảm giá: 113% - Giảm giá: 114% - Giảm giá: 115% - Giảm giá: 116% - Giảm giá: 117% - Giảm giá: 118% - Giảm giá: 119% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 121% - Giảm giá: 122% - Giảm giá: 123% - Giảm giá: 124% - Giảm giá: 125% - Giảm giá: 126% - Giảm giá: 127% - Giảm giá: 128% - Giảm giá: 129% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 131% - Giảm giá: 132% - Giảm giá: 133% - Giảm giá: 134% - Giảm giá: 135% - Giảm giá: 136% - Giảm giá: 137% - Giảm giá: 138% - Giảm giá: 139% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 141% - Giảm giá: 142% - Giảm giá: 143% - Giảm giá: 144% - Giảm giá: 145% - Giảm giá: 146% - Giảm giá: 147% - Giảm giá: 148% - Giảm giá: 149% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 151% - Giảm giá: 152% - Giảm giá: 153% - Giảm giá: 154% - Giảm giá: 155% - Giảm giá: 156% - Giảm giá: 157% - Giảm giá: 158% - Giảm giá: 159% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 161% - Giảm giá: 162% - Giảm giá: 163% - Giảm giá: 164% - Giảm giá: 165% - Giảm giá: 166% - Giảm giá: 167% - Giảm giá: 168% - Giảm giá: 169% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 171% - Giảm giá: 172% - Giảm giá: 173% - Giảm giá: 174% - Giảm giá: 175% - Giảm giá: 176% - Giảm giá: 177% - Giảm giá: 178% - Giảm giá: 179% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 181% - Giảm giá: 182% - Giảm giá: 183% - Giảm giá: 184% - Giảm giá: 185% - Giảm giá: 186% - Giảm giá: 187% - Giảm giá: 188% - Giảm giá: 189% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 191% - Giảm giá: 192% - Giảm giá: 193% - Giảm giá: 194% - Giảm giá: 195% - Giảm giá: 196% - Giảm giá: 197% - Giảm giá: 198% - Giảm giá: 199% - Giảm giá: 200% - Giảm giá: 201% - Giảm giá: 202% - Giảm giá: 203% - Giảm giá: 204% - Giảm giá: 205% - Giảm giá: 206% - Giảm giá: 207% - Giảm giá: 208% - Giảm giá: 209% - Giảm giá: 210% - Giảm giá: 211% - Giảm giá: 212% - Giảm giá: 213% - Giảm giá: 214% - Giảm giá: 215% - Giảm giá: 216% - Giảm giá: 217% - Giảm giá: 218% - Giảm giá: 219% - Giảm giá: 220% - Giảm giá: 221% - Giảm giá: 222% - Giảm giá: 223% - Giảm giá: 224% - Giảm giá: 225% - Giảm giá: 226% - Giảm giá: 227% - Giảm giá: 228% - Giảm giá: 229% - Giảm giá: 230% - Giảm giá: 231% - Giảm giá: 232% - Giảm giá: 233% - Giảm giá: 234% -