Hà Nội - Sapa 72 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

New Enjoy

4.7
06:45
Đón 08 quận Nội Thành
12:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
06:15
Đón 08 quận Nội Thành
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
06:45
Đón 08 quận Nội thành
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
06:15
Đón 08 quận Nội thành
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
07:30
Đón tận nơi Phố Cổ
13:15
Trả tận nơi Sapa
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Nam Thắng Limo

4.7
07:00
Đón tận nơi Phố Cổ
12:45
Trả tận nơi Sapa
320.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
14:30
Đón 04 quận nội thành
20:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
06:30
Đón 04 quận nội thành
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 18C Hàng Vôi
03:30
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:30
VP 18C Hàng Vôi
04:00
VP 468 Điện Biên Phủ
680.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:00
VP 18C Hàng Vôi
12:30
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 18C Hàng Vôi
19:00
VP 468 Điện Biên Phủ
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 18C Hàng Vôi
19:00
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:00
VP 18C Hàng Vôi
12:30
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
21:30
VP 18C Hàng Vôi
03:15
VP 468 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
07:00
Số 01 Chợ Gạo
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
22:00
Số 01 Chợ Gạo
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
22:00
Số 01 Chợ Gạo
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
07:00
Số 01 Chợ Gạo
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
07:00
Số 01 Chợ Gạo
12:30
VP 590 Điện Biên Phủ
600.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
22:00
Số 01 Chợ Gạo
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
600.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
22:00
VP 160 Trần Quang Khải
03:30
VP 618 Điện Biên Phủ
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.8
07:00
VP 160 Trần Quang Khải
12:30
VP 618 Điện Biên Phủ
250.000 đ
280.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
06:45
Đón 08 quận Nội thành
12:30
Trả tận nơi Sapa
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

SapaKing Limousine

4.7
06:30
Đón 08 quận Nội thành
12:15
Trả tận nơi Sapa
360.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
07:00
VP 208 Trần Quang Khải
12:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
200.000 đ
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
22:00
VP 208 Trần Quang Khải
04:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
200.000 đ
220.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
22:00
VP 204 Trần Quang Khải
04:00
VP 590 Điện Biên Phủ
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

King Express

4.3
07:00
VP 204 Trần Quang Khải
13:00
VP 590 Điện Biên Phủ
220.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
07:15
Đón tận nơi Phố Cổ
12:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:45
Đón tận nơi Phố Cổ
21:15
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
06:45
Đón 08 quận Nội thành
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Hoàng Phú

4.3
14:45
Đón 08 quận Nội thành
21:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
370.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
20:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
14:45
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 114 Trần Nhật Duật
13:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
12:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
13:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
14:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
15:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
16:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
18:45
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
19:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
20:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
22:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
23:55
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:55
VP 07 Phạm Văn Đồng
06:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
05:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
05:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
11:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
23:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
01:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
06:00
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
20:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
02:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
17:15
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
23:30
VP 571 Điện Biên Phủ
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:00
VP 114 Trần Nhật Duật
04:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:45
VP 114 Trần Nhật Duật
05:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:30
VP 114 Trần Nhật Duật
23:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:00
VP 114 Trần Nhật Duật
21:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 114 Trần Nhật Duật
19:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:00
VP 114 Trần Nhật Duật
12:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:30
VP 114 Trần Nhật Duật
16:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:30
VP 114 Trần Nhật Duật
18:45
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
17:45
Ngã tư Nội Bài
23:10
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
10:30
Ngã tư Nội Bài
17:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
23:55
Ngã tư Nội Bài
05:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
15:00
Ngã tư Nội Bài
20:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
07:15
Royal City
12:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
06:00
Bến xe Mỹ Đình
11:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
14:45
Đón tận nơi Phố Cổ
20:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
06:45
Đón tận nơi Phố Cổ
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
07:15
Đón tận nơi Phố Cổ
13:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Hà Nội - Sapa

Khoảng cách từ Hà Nội đi đến Sapa - Lào Cai dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Hà Nội đi Sapa của các nhà xe: xe Limousine đi sapa của New Enjoy, Dream Transport, Nam Thắng Limousine, EcoSapa, Trường Thanh, Sao Việt, Sapa Express,...; xe giường nằm, xe giường cabin đi Sapa của Queen Cafe, Inter Bus Lines, Fansipan Express, Green Bus, Hưng Thành, Sao Việt, Sapa Shuttle Bus, Phúc Xuyên,...

Tất cả các xe khách từ Hà Nội đi Sapa đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ đón khách tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài hoặc từ ngã tư Nội Bài (ngã ba Kim Anh)

Xe Hà Nội đi Sapa từ khu vực Hoàn Kiếm hỗ trợ đón khách tận nơi trong khu vực phố cổ Hà Nội. Xe Hà Nội đi Sapa của Queen Cafe, Inter Bus Lines, Fansipan Express, Sapa Shuttle Bus, Sao Việt hỗ trợ đón khách từ khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe Hà Nội đi Sapa của Inter Bus Lines hỗ trợ đón khách từ Linh Đàm, cổng Đại học Bách Khoa (đường Đại Cồ Việt). Xe Hà Nội đi Sapa của Sao Việt có đón khách từ 24 Ngô Gia Khảm - Gia Lâm.

Xe khách đi Sapa sớm nhất khởi hành lúc 04:45 sáng, xe khách đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Hà Nội đến Sapa mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Hà Nội - Sapa trung bình là 250.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) đi sapa rẻ nhất là 200.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) đi sapa cao nhất là 450.000 đ/vé. Giảm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi.

Đặt vé xe đi Sapa chính hãng tại VéXeTrựcTuyến.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí:  (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(40 lượt, 4.4 điểm)

Đặt vé xe từ Hà Nội đi Sapa Vé máy bay đi Cà Mau
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% - Giảm giá: 73% - Giảm giá: 74% - Giảm giá: 75% - Giảm giá: 76% - Giảm giá: 77% - Giảm giá: 78% - Giảm giá: 79% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 81% - Giảm giá: 82% - Giảm giá: 83% - Giảm giá: 84% - Giảm giá: 85% - Giảm giá: 86% - Giảm giá: 87% - Giảm giá: 88% - Giảm giá: 89% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 91% - Giảm giá: 92% - Giảm giá: 93% - Giảm giá: 94% - Giảm giá: 95% - Giảm giá: 96% - Giảm giá: 97% - Giảm giá: 98% - Giảm giá: 99% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 101% - Giảm giá: 102% - Giảm giá: 103% - Giảm giá: 104% - Giảm giá: 105% - Giảm giá: 106% - Giảm giá: 107% - Giảm giá: 108% - Giảm giá: 109% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 111% - Giảm giá: 112% - Giảm giá: 113% - Giảm giá: 114% - Giảm giá: 115% - Giảm giá: 116% - Giảm giá: 117% - Giảm giá: 118% - Giảm giá: 119% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 121% - Giảm giá: 122% - Giảm giá: 123% - Giảm giá: 124% - Giảm giá: 125% - Giảm giá: 126% - Giảm giá: 127% - Giảm giá: 128% - Giảm giá: 129% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 131% - Giảm giá: 132% - Giảm giá: 133% - Giảm giá: 134% - Giảm giá: 135% - Giảm giá: 136% - Giảm giá: 137% - Giảm giá: 138% - Giảm giá: 139% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 141% - Giảm giá: 142% - Giảm giá: 143% - Giảm giá: 144% - Giảm giá: 145% - Giảm giá: 146% - Giảm giá: 147% - Giảm giá: 148% - Giảm giá: 149% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 151% - Giảm giá: 152% - Giảm giá: 153% - Giảm giá: 154% - Giảm giá: 155% - Giảm giá: 156% - Giảm giá: 157% - Giảm giá: 158% - Giảm giá: 159% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 161% - Giảm giá: 162% - Giảm giá: 163% - Giảm giá: 164% - Giảm giá: 165% - Giảm giá: 166% - Giảm giá: 167% - Giảm giá: 168% - Giảm giá: 169% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 171% - Giảm giá: 172% - Giảm giá: 173% - Giảm giá: 174% - Giảm giá: 175% - Giảm giá: 176% - Giảm giá: 177% - Giảm giá: 178% - Giảm giá: 179% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 181% - Giảm giá: 182% - Giảm giá: 183% - Giảm giá: 184% - Giảm giá: 185% - Giảm giá: 186% - Giảm giá: 187% - Giảm giá: 188% - Giảm giá: 189% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 191% - Giảm giá: 192% - Giảm giá: 193% - Giảm giá: 194% - Giảm giá: 195% - Giảm giá: 196% - Giảm giá: 197% - Giảm giá: 198% - Giảm giá: 199% - Giảm giá: 200% - Giảm giá: 201% - Giảm giá: 202% - Giảm giá: 203% - Giảm giá: 204% - Giảm giá: 205% - Giảm giá: 206% - Giảm giá: 207% - Giảm giá: 208% - Giảm giá: 209% - Giảm giá: 210% - Giảm giá: 211% - Giảm giá: 212% - Giảm giá: 213% - Giảm giá: 214% - Giảm giá: 215% - Giảm giá: 216% - Giảm giá: 217% - Giảm giá: 218% - Giảm giá: 219% - Giảm giá: 220% - Giảm giá: 221% - Giảm giá: 222% - Giảm giá: 223% - Giảm giá: 224% - Giảm giá: 225% - Giảm giá: 226% - Giảm giá: 227% - Giảm giá: 228% - Giảm giá: 229% - Giảm giá: 230% - Giảm giá: 231% - Giảm giá: 232% - Giảm giá: 233% - Giảm giá: 234% -