Hà Nội - Quảng Ninh 47 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
07:40
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
11:25
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
08:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
12:30
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
09:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
13:30
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
10:50
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
14:35
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
11:40
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
15:25
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
13:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
17:15
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:10
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
18:55
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
16:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
20:15
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
19:15
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
23:00
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
17:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
21:30
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:50
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
19:35
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
06:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
10:15
Trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
04:15
Đón 09 quận Nội Thành
11:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
06:15
Đón 09 quận Nội Thành
13:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:15
Đón 09 quận Nội Thành
15:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:15
Đón 09 quận Nội Thành
18:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
12:15
Đón 09 quận Nội Thành
19:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
13:15
Đón 09 quận Nội Thành
20:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
14:15
Đón 09 quận Nội Thành
21:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
15:15
Đón 09 quận Nội Thành
22:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
09:15
Đón 09 quận Nội Thành
16:00
Trả tận nơi Móng Cái
330.000 đ
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
04:15
Đón 09 quận Nội Thành
08:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
06:15
Đón 09 quận Nội Thành
10:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:15
Đón 09 quận Nội Thành
12:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
09:15
Đón 09 quận Nội Thành
13:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:15
Đón 09 quận Nội Thành
15:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
12:15
Đón 09 quận Nội Thành
16:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
13:15
Đón 09 quận Nội Thành
17:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
14:15
Đón 09 quận Nội Thành
18:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
15:15
Đón 09 quận Nội Thành
19:30
Đền Cửa Ông
230.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
04:15
Đón 09 quận Nội Thành
07:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
05:15
Đón 09 quận Nội Thành
08:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
06:15
Đón 09 quận Nội Thành
09:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
07:15
Đón 09 quận Nội Thành
10:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
08:15
Đón 09 quận Nội Thành
11:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
09:15
Đón 09 quận Nội Thành
12:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
10:15
Đón 09 quận Nội Thành
13:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
11:15
Đón 09 quận Nội Thành
14:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
12:15
Đón 09 quận Nội Thành
15:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
13:15
Đón 09 quận Nội Thành
16:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
14:15
Đón 09 quận Nội Thành
17:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
15:15
Đón 09 quận Nội Thành
18:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
16:15
Đón 09 quận Nội Thành
19:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
17:15
Đón 09 quận Nội Thành
20:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
18:15
Đón 09 quận Nội Thành
21:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
19:15
Đón 09 quận Nội Thành
22:15
Trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
08:00
Đón 04 quận nội thành
11:00
Đón tận nơi Hạ Long
280.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh

Khoảng cách từ Hà Nội đi đến Quảng Ninh dài từ 130 đến 210 Km. Mỗi ngày có hơn  50 chuyến xe giường nằm, xe Limousine VIP đi Hà Nội - Quảng Ninh chạy đường cao tốc 5B mới của các nhà xe như: xe Limousine đi Quảng Ninh của Hà Thành Cô Tô, xe Limousine đi Quảng Ninh của Hạ Long Travel, xe Limousine đi Quảng Ninh của Dream Transport, xe giường nằm đi Quảng Ninh của Hùng Đức Kết Đoàn,... 

Chuyến xe đi Hà Nội Quảng Ninh sớm nhất khởi hành lúc 05:00 sáng, chuyến muộn nhất khởi hành lúc 19:15. Thời gian hành trình đi bằng xe giường nằm, Limousine VIP đi Quảng Ninh mất khoảng 2h30 đến 4h00 tùy thuộc xe đi Hạ Long, Cẩm Phả hay Vân Đồn, Cô Tô.

Giá vé xe khách, xe Limousineh Hà Nội - Quảng Ninh trung bình là 200.000 vnđ/vé. Giá vé rẻ nhất là 140.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 300.000 đ/vé. Xe đi Hà Nội Quảng Ninh hỗ trợ đón trả tận nhà tại 09 quận Nội Thành Hà Nội, Bến xe Mỹ Đình, Trần Khát Chân, Long Biên, Tuần Châu, Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô.

Đặt vé xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh chính hãng tại VéXeTrựcTuyến.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí:  (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(11 lượt, 4.2 điểm)

Đặt vé xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh Vé máy bay đi Buôn Ma Thuột
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% - Giảm giá: 73% - Giảm giá: 74% - Giảm giá: 75% - Giảm giá: 76% - Giảm giá: 77% - Giảm giá: 78% - Giảm giá: 79% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 81% - Giảm giá: 82% - Giảm giá: 83% - Giảm giá: 84% - Giảm giá: 85% - Giảm giá: 86% - Giảm giá: 87% - Giảm giá: 88% - Giảm giá: 89% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 91% - Giảm giá: 92% - Giảm giá: 93% - Giảm giá: 94% - Giảm giá: 95% - Giảm giá: 96% - Giảm giá: 97% - Giảm giá: 98% - Giảm giá: 99% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 101% - Giảm giá: 102% - Giảm giá: 103% - Giảm giá: 104% - Giảm giá: 105% - Giảm giá: 106% - Giảm giá: 107% - Giảm giá: 108% - Giảm giá: 109% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 111% - Giảm giá: 112% - Giảm giá: 113% - Giảm giá: 114% - Giảm giá: 115% - Giảm giá: 116% - Giảm giá: 117% - Giảm giá: 118% - Giảm giá: 119% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 121% - Giảm giá: 122% - Giảm giá: 123% - Giảm giá: 124% - Giảm giá: 125% - Giảm giá: 126% - Giảm giá: 127% - Giảm giá: 128% - Giảm giá: 129% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 131% - Giảm giá: 132% - Giảm giá: 133% - Giảm giá: 134% - Giảm giá: 135% - Giảm giá: 136% - Giảm giá: 137% - Giảm giá: 138% - Giảm giá: 139% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 141% - Giảm giá: 142% - Giảm giá: 143% - Giảm giá: 144% - Giảm giá: 145% - Giảm giá: 146% - Giảm giá: 147% - Giảm giá: 148% - Giảm giá: 149% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 151% - Giảm giá: 152% - Giảm giá: 153% - Giảm giá: 154% - Giảm giá: 155% - Giảm giá: 156% - Giảm giá: 157% - Giảm giá: 158% - Giảm giá: 159% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 161% - Giảm giá: 162% - Giảm giá: 163% - Giảm giá: 164% - Giảm giá: 165% - Giảm giá: 166% - Giảm giá: 167% - Giảm giá: 168% - Giảm giá: 169% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 171% - Giảm giá: 172% - Giảm giá: 173% - Giảm giá: 174% - Giảm giá: 175% - Giảm giá: 176% - Giảm giá: 177% - Giảm giá: 178% - Giảm giá: 179% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 181% - Giảm giá: 182% - Giảm giá: 183% - Giảm giá: 184% - Giảm giá: 185% - Giảm giá: 186% - Giảm giá: 187% - Giảm giá: 188% - Giảm giá: 189% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 191% - Giảm giá: 192% - Giảm giá: 193% - Giảm giá: 194% - Giảm giá: 195% - Giảm giá: 196% - Giảm giá: 197% - Giảm giá: 198% - Giảm giá: 199% - Giảm giá: 200% - Giảm giá: 201% - Giảm giá: 202% - Giảm giá: 203% - Giảm giá: 204% - Giảm giá: 205% - Giảm giá: 206% - Giảm giá: 207% - Giảm giá: 208% - Giảm giá: 209% - Giảm giá: 210% - Giảm giá: 211% - Giảm giá: 212% - Giảm giá: 213% - Giảm giá: 214% - Giảm giá: 215% - Giảm giá: 216% - Giảm giá: 217% - Giảm giá: 218% - Giảm giá: 219% - Giảm giá: 220% - Giảm giá: 221% - Giảm giá: 222% - Giảm giá: 223% - Giảm giá: 224% - Giảm giá: 225% - Giảm giá: 226% - Giảm giá: 227% - Giảm giá: 228% - Giảm giá: 229% - Giảm giá: 230% - Giảm giá: 231% - Giảm giá: 232% - Giảm giá: 233% - Giảm giá: 234% -